Chính sách định danh khách hàng

Chính sách định danh khách hàng

1. Mục đích

  • - Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau (thanh toán khi nhận hàng).
  • - Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, tích điểm và tích lũy lịch sử giao dịch,.

2. Các hình thức định danh khách hàng

  • A. Định danh thông thường
    • Khách hàng đăng ký tài khoản trên website Dudumart hoặc khách hàng mua hàng trên website có xác nhận số điện thoại thông qua mã OTP.
  • B. Định danh đặc biệt
    • 1. Khách hàng đã từng mua hàng thành công trên website Dudumart
Scroll